Inici
Història
Associació Esportiva
President
GOKIO
Quadre de cinturons
Galeria d´imatges
Glossari Japonès
Filosofía  Oriental
Calendari de Tecnificació
Entitats colaboradores
notícies
Contactar


Paraules de la llengüa Japonesa i també xinesa al català:

A continuació veureu els noms utilitzats en jujitsu,juntament amb la seva traducció.Tingueu en compte que les traduccions són aproximades;la meravellosa complexitat de l´idioma japonès,dóna a vegades interpretacions diferents a una mateixa paraula en funció de la que hi posem davant o al darrera.


********************************************************

 ATEMI WAZA                                        SHIME WAZA

Tècniques d´impacte.                             Tècniques d´escanyament.

_________________________________________________________________________

NAGE WAZA                                          OSAEKOMI WAZA

Tècniques de projecció.                         Tècniques d´immobilització.

_________________________________________________________________________

ASHI WAZA                                           TE WAZA

Tècniques de cama.                                Tècniques de mà.

_________________________________________________________________________

KOSHI WAZA                                         UKE WAZA

Tècniques de maluc.                            Tècniques de defensa.

_________________________________________________________________________

KANSETSU WAZA                                   UKEMI WAZA

Tècniques de luxació.                          Caigudes.

_________________________________________________________________________

                                FORMES O SISTEMES DE TREBALL

                               **************************

TACHI WAZA                                          YAKU SOKU GEIKO

Treball dempeus                                Treball concertat,molt adient per

NE WAZA                                     treballar les tècniques del nostre

Treball a terra                             programa.

_________________________________________________________________________

UCHI KOMI                                             KAKARI GEIKO

Acció de repetir una tècnica           Entrenament sobre un adversari que

                                                 només es defensa.

_________________________________________________________________________

NAGE KOMI                                             TENDOKU RENSIU

Acció de repetir una tècnica           Treball o estudi en solitari

projectant.


RANDORI                                                  SOTAI RENSIU

Treball lliure                                 Treball o estudi amb un company.

_________________________________________________________________________

                                      SALUTACIONS

                                     ************

REI                                                           ZAREI

Salutació                                                   Salutació de genolls

_____________________________________________________________________

RITSUREI                                                   SIHAN-NI-REI

Salutació  dempeus                            Salutació al mestre,fundador,o

                                                      director tècnic.

_____________________________________________________________________

MOCSÓ                                                     OTAGA-NI-REI

Moment de preparació mental,que                  Salutació mútua.

es realitza abans i després de la

classe.

_____________________________________________________________________

                                           UKEMIS (Caigudes)

                                           **************

MIGI-MAE-MAWARI-UKEMI                             MIGI YOKO UKEMI

Rodada endavant per la dreta.                        Caiguda lateral pel costat

                                                                 dret.

_____________________________________________________________________

HIDARI-MAE-MAWARI-UKEMI                          HIDARI YOKO UKEMI

Rodada endavant per l´esquerre                     Caiguda lateral per el  

                                                                 costat esquerre.

_____________________________________________________________________

MOROTE MAE UKEMI                                      USHIRO UKEMI

Caiguda endavant posant les                             Caiguda enrere

mans a terra.

_____________________________________________________________________

KUZURE MOROTE MAE UKEMI                            USHIRO MOROTE UKEMI

Variant de la caiguda endavant                          Caiguda d´esquena

posant les dues mans a terra.                            posant les dues mans.

_____________________________________________________________________

                                                                   USHIRO MAWARI UKEMI

                                                                  Caiguda d´esquena

                                                                  rodant enrere.

_____________________________________________________________________


UKE  WAZA (Tècniques de bloqueig,defensa, o esquiva.)

******************************************

JODAN SOTO UKE                              CHUDAN UCHI UKE

Bloqueig o esquiva per l´exterior,      Bloqueig o esquiva per l´interior,

a l´alçada del cap.                                 a l´alçada del cos.

JODAN UCHI UKE                               GEDAN SOTO UKE

Bloqueig o esquiva per l´interior,           Bloqueig o esquiva per

a l´alçada del cap.                                l´exterior,per sota del cinturó.

_____________________________________________________________________

CHUDAN SOTO UKE             

Bloqueig o esquiva per l´exterior,a l´alçada del cós.                                                     

GEDAN UCHI UKE

Bloqueig o esquiva per l´interior,per sota del cinturó.

_____________________________________________________________________

                             ATEMI WAZA (Tècniques d´impacte)

                             ***************************

OI TSUKI (Atac recte de puny amb mà i peu del mateix costat alhora.)

MAWASHI EMPI  (Cop de colze circular.)

GYAKU TSUKI (Atac recte de puny amb mà i peu del mateix costat canviats.)

HIZA GERI (Cop amb el genoll.)

MAWASHI TSUKI (Ganxo circular amb el puny.)

MAE GERI (Puntada de peu recte.)

URA TSUKI (Cop de puny de baix a dalt.)

YOKO GERI (Puntada de peu lateral.)

URAKEN (Cop de revés.)

MAWASHI GERI (Puntada de peu circular.)

TETSUI (Puny en martell.)

URA MAWASHI GERI (Puntada de peu circular i de revés)

SHUTO (Costat extern de la mà.)

KAKATO GERI (Puntada amb el taló del peu.)

HAITO (Costat intern de la mà.)

MIKAZUKI GERI (Cop amb la planta del peu.)

USHIRO EMPI (Cop de colze endarrera.)

USHIRO GERI (Puntada de peu endarrera.)

_____________________________________________________________________

                    NAGE WAZA (Técniques de projecció.)

                    ASHI WAZA (Tècniques de cama.)

                    **************************

O SOTO GARI (Gran segada exterior.)

O SOTO OTOSHI (Gran caiguda " a la vall", o caiguda en el buit,per l´exterior.)

KO SOTO GARI (Petita segada exterior.)

SASAE TSURI KOMI ASHI (Bloqueig de la cama o peu,portant-lo o aixecant-lo.)

O UCHI GARI (Gran segada interior.)

KO SOTO GAKE (Petit ganxo exterior.)

_____________________________________________________________________

                     KOSHI WAZA (Tècniques de maluc.)

                     ****************************

O GOSHI (Gran maluc.)

KOSHI GURUMA (Rodada pel maluc.)

TSURI KOMI GOSHI (Projecció portant-lo i aixecant-lo pel maluc.)

HARAI GOSHI (Escombrada del maluc.)

HANE GOSHI (Rebot o salt del maluc.)

UCHI MATA (Projecció de maluc enrere.)

_____________________________________________________________________

                      TE WAZA (Tècniques de mà.)

                      ***********************

TAI OTOSHI (Caiguda del cos "a la vall" o en el buit.)

SEOI NAGE (Projecció per l´esquena.)

KATA GURUMA (Roda per la mà.)

_____________________________________________________________________

                        SUTEMI WAZA (Tècniques de sacrifi.)

                        *****************************

TOMOE NAGE (Projecció circular.)

TANI OTOSHI (Projecció a la vall, o en el buit.)

O SOTO MAKIKOMI (Projecció per l´exterior enrollant-se.)

KO UCHI MAKIKOMI (Petita segada interior enrollant-se.)

_____________________________________________________________________

                        KANSETSU WAZA (Tècniques de luxació.)

                          *******************************

KOTE GAESHI (Petita torsió de la mà.)

KOTE MAWASHI (NIKKIO)_ (Petita acció de gir sobre la mà o canell.)

KUZURE KOTE MAWASHI (Variant de kote mawashi.)

KOTE HINERI (SANKYO)_(Acció de torçar la mà o canell.)

UDE GATAME (Control pel braç.)

JUJI GATAME (Control en creu.)

UDE GARAMI (Acció de torçar el colze.)

HIZA KANSETSU WAZA (Tècniques de luxació al genoll.)

_____________________________________________________________________

                          SHIME WAZA (Tècniques d´escanyament.)

                          **********************************

HADAKA JIME (Escanyament controlant un costat.)

KATA HA JIME (Escanyament controlant un costat.)

OKURI ERI JIME (Escanyament per les solapes.)

JUJI JIME (Escanyament en creu.)

_____________________________________________________________________

                           OSAEKOMI WAZA (Tècniques d´immobilització)

                           *************************************

KUZURE KESA GATAME (Variant de la posició bandolera.)

KUZURE TATE SIHO GATAME (Variant de control a cavall per quatre punts o costats.)

KUZURE YOKO SIHO GATAME (Variant de control lateral per quatre punts.)

_____________________________________________________________________


______________________________________________________________________

                                          NOMENCLATURA

                                          ************

NOM                                                 TRADUCCIÓ

ASHI                                                 Cama

CHUDAN                                             Acció a l´altura del pit.

DAN                                                   Nivell tècnic a partir de cinturó negre.

EMPI                                                  Colze

ERI                                                    Solapa

GAESHI                                               Torsió

GAKE                                                  Ganxo

GARAMI                                               Acció d´enroscar o enrotllar.

GARI                                                   Segada

GATAME                                              Control

GEDAN                                                 Acció més avall de la cintura.

GERI/KERI                                             Puntada de peu.

GO                                                      Cinc

GOSHI/KOSHI                                        Maluc

HACHI                                                 Vuit

HAITO                                                 Costat intern de la mà

HAJIME                                                Començar

HANSHI/SHIHAN                                     Mestre,que és alhora director tècnic

HARAI/BARAI                                         Escombrada

HIDARI                                                 Esquerre

HIZA                                                   Genoll

IK,ICHI.                                               Ú (Número)

IPPON                                                 Punt

JODAN                                                Acció a la altura del cap.

JOI                                                    Preparat

JOSEKI                                               Tribunal

JU,JO                                                 Deu (Número)

JUJI                                                   Forma de creu

KAKATO                                             Taló del peu

KAMAE                                              Guardia

KATA                                                Forma,acció estructurada d´una

                                                       determinada manera.

KO                                                   Petit

KU                                                   Nou

KUZURE                                            Variant fonamental

KYOSHI/SENSEI                                  Mestre

KYU                                                 Nivell tècnic, que va de cinturó blanc a

                                                      marró.

MAE                                                Endavant

MAKIKOMI                                        Acció d´enrollatllar-se per l´interior de Uke

MATE/YAME                                     Parar

MAWARI                                          Acció de rodar,(circular).

MAWASHI                                        Circular

MIGI                                               Dreta

MOCSÓ                                           Moment de relaxació,que es realitza abans 

                                                     de començar i quan s´acaba la classe.

NAGE                                              Projecció

NI                                                  Dos

O                                                   Gran

OTAGA-NI-REI                                  Salutació

OTOSHI                                           Caiguda en el  buit o caiguda "a la vall"

RANDORI                                          Treball lliure

REI                                                  Salutació

RENRAKU                                          Treball de combinació de tècniques.

RENSHI/SEMPAI                                 Monitor instructor

RENZOKU                                         Treball de combinacions de tècniques.

RITSUREI                                         Salutació dempeus

ROKKU                                             Sis

SABAKI                                            Desplaçament en cercle o esquiva.

SAN                                                Tres

SEIKEN                                            Puny

SENSEI-NI-REI                                  Salutació al mestre

SEIZA                                              Passar a posició de genolls.

SIHAN-NI-REI                                    Salutació al mestre

SHIZENTAI                                        Postura natural

SHUTO                                             Costat extern de la mà.

SICHI                                               Set

SOKE                                               Mestre,fundador d´una escola o estil

                                                      determinat.

SOREMADE                                       S´ha acabat el temps

SOTO                                              Exterior

SUTEMI/UTCHARI                              Sacrifi

TAI                                                Cos

TE                                                

TEISO                                            Base del palmell de la mà.

TETSUI                                          Puny en martell

TORI                                              Persona que executa l´acció

TSUKI                                            Cop

UCHI                                              Interior

UDE                                               Braç

UKE                                               Qui rep l´acció

URA                                               De revés

URAKEN                                          Cop de revés

USHIRO                                          Endarrera

WAZA                                            Tècnica

YON                                              Quatre

ZAREI                                            Salutació de genolls

_________________________________________________________________________EL SHODO:

El Shodo seria "L´art de la caligrafia japonesa"

S´efectuen traçes amb un pinzell i tinta xinesa sobre un pergamí o manuscrit...


"Ideograma japonés del JIU-JITSU"


"...DO-Michi (El camino)..."


"...Ideograma del Aikido..."


"...Ideograma del KI...(Energía)..."


"...Ideograma del Ki Ai..."