Cronologia Etiqueta Jiujitsu / Judo
 Inici
Història
Associació Esportiva
President
GOKIO
Quadre de cinturons
Galeria d´imatges
Glossari Japonès
Filosofía  Oriental
Calendari de Tecnificació
Entitats colaboradores
notícies
Contactar


Les relacions entre professors i alumnes en els segles passats, estaven únicament basades en la submissió total i,en tots els aspectes de la vida de l´alumne, en els capricis i dèries dels professors.L´evolució de les classes socials des de les estructures feudals, piramidals,d´aquelles èpoques, fins als nostres dies, i sobretot, el fet d´introduir conceptes com "DO", han permès evolucionar les ensenyances, des d´unes doctrines de lluita, sang i mort, a unes doctrines d´integració social i de formació personal que van molt més enllà dels sistemes estrictament utilitaris en combat emprats durant segles.


Avui en dia les relacions entre professor/alumne, o alumne/alumne, es desenvolupen en un marc de respecte, educació i disciplina; conceptes indispensables per la comprensió i millora d´aspectes tècnics, educatius i formatius.Aquets són, i això és molt important, a diferència d´abans, bidireccionals,és a dir: l´alumne respecta el professor, i aquest a l´alumne; també el fet que "deixem" el nostre cos, perquè el company pugui treballar i apendre tècniques que en d´altres circunstàncies poden ésser mortals, implica un grau de confiança important en les diferents situacions que es donen en una classe de Jujitsu.

Totes les nostres actuacions dins una classe de Jujitsu,venen emmarcades per una "etiqueta", que cal seguir a l´hora d´entrar i entrenar en un Dojo on es fa Jujitsu.Cal dir que, excepte petites modificacions d´alguna escola, aquesta és l´etiqueta seguida per tots els practicants d´arts marcials.

Si entrem al tatami i no hi ha cap professor, saludarem en posició dreta.Hi ha Dojos, que tenen posat un Shomen, (espècie d´altar),o una fotografia d´un professor o fundador d´un estil o escola; en aquest cas farem la saluació en aquesta direcció.

Si hi ha el professor demanarem permís per entrar, i quan entrem el saludarem,i aquest correspondrà amb la mateixa salutació; això serà igual, si el que entra és un altre professor,tingui el grau que tingui.A l´hora de sortir del tatami repetirem el procés esmentat.


"...Sempre que ens dirigim al professor el saludarem abans de comentar-li el que necesitem, i quan acabem el tornarem a saludar,aquest respondrà a les nostres salutacions de la mateixa manera..."

Quan treballem amb un altre alumne, sempre ens saludarem abans i deprés de treballar junts.El màxim respecte presidirà les nostres accions envers el professor i els companys amb qui treballem,intentant de trobar un ritme ,pel que fa a velocitat i duresa en les accions,que ens permeti treballar a tots dos bé;en cas de treballar amb un company de nivell o actitud diferent,el treball s´adequarà sempre a les necessitats del qui tingui el nivell o ritme de treball més baix.No refusarem de treballar amb un company quan aquest ens ha saludat.


Evidentment,estan totalment fora de lloc actituds agressives,o de qualsevol altre tipus que estiguin en contra dels ja esmentats principis de respecte absolut cap als companys o professor, i quin respecte demostraríem,si entréssim al tatami amb el kimono brut o excesivament suat, les ungles llarges o els peus bruts?...

A l´hora de començar i acabar les classes es duu a terme una salutació de genolls.Començarem baixant amb el genoll esquerre i després el dret, ens asseurem sobre els talons creuant una mica els dits dels peus,el cos recte i les mans descansant a sobre les cuixes, a la veu de Rei,Sensei-ni-rei,Shihan-ni-rei u Otaga-ni-rei,saludarem posant les mans a terra baixant el cap sense aixecar els malucs i ens tornarem a incorporar aixecant primer la cama dreta.Hi ha molts d´altres detalls inherents a aquesta forma de salutació que aprendrem directament a classe.

M´agradaria que aquesta manera d´actuar tan característica de la gent que fem arts marcials suposi per a vosaltres una forma d´expressió de tot el que he dit abans,i no una norma d´obligat compliment.

El Dojo:
El Jujitsu es practica en un espai especialment dissenyat que s´anomena Dojo...que aquest terme es deriva d´un terme budista que vol dir "lloc de l´iluminació".El mateix que en un monestir,el Dojo es un lloc sagrat al que la gent va a perfeccionar el seu cos i la seva ment.Això vol dir que aquest lloc s´ha de guardar silenci en tot moment...

El randori (pràctica lliure) i el Kata (formes preestablertes), es practiquen en el Dojo, que es lloc on també es celebren competicions i combats.

Seiza:

Posició de genolls,ademés de ser una posició de descans,es la que s´utilitza per executar la salutació de genolls.Primerament baixarem el genoll esquerre i després el genoll dret,quedant asseguts sobre els talons,amb els dits dels peus extesos.

En aquesta posició mantindrem la columna vertebral dreta i recte,encara que els hombros i el tronc estan relaxats...aquesta posició Sei-za a l´antic Bugei (técniques de guerra), es feia tenint en compte la forma de desenvainar la katana més facilment si ens sorprenguesin en un atac per sorpresa.

Minoru mochizucki"...Seiza..."

El homes s´aseuran amb un espai de separació entre els genolls de dos punys,tenint les palmes de les mans,sobre les cuixes; les dones s´aseuran amb els genolls junts per ética,i amb les mans sobre aquests.