Mestres del Budo
 Inici
Història
Associació Esportiva
President
GOKIO
Quadre de cinturons
Galeria d´imatges
Glossari Japonès
Filosofía  Oriental
Calendari de Tecnificació
Entitats colaboradores
notícies
Contactar


Aquest es un álbum de fotos on es mostren diferents mestres en el art del Jujitsu:

Este es un álbum de fotos donde se muestran diferentes maestros en el arte del Jujitsu: 

Com a anecdota faig constar que ademés de les fotografies,he assistit als cursos o stages dels diferents mestres..o he entrenat en els seus respectius Dojos...

Como anecdota hago saber que además de las fotografias,he asistido a los cursos o stages de los diferentes maestros...o he entrenado en sus respectivos Dojos...