Geografia Pensament i religió
 Inici
Història
Associació Esportiva
President
GOKIO
Quadre de cinturons
Galeria d´imatges
Glossari Japonès
Filosofía  Oriental
Calendari de Tecnificació
Entitats colaboradores
notícies
Contactar


de la geografia de L´Asia Oriental:

"...mapa físic de l´Asia Oriental..."

L´espai japonès,té un territori de 377.000 quilòmetres quadrats,format per més de cinc mil illes de diversa grandària.El 98% està format per les quatre illes principals Hokkaido,Honshu,Shikoku i Kyushu,i l´altre 2% es reparteix en la resta del territori.

El japò,es un espai reduït,tenint en compte el cens de la seva població 127.000.000 milions d´habitants,amb una projecció socioeconòmica a nivell internacional...

La geografia del Japò,està compresa entre els 24º als 45º nord de arc latitudinal,i 128º als 146º de longitud est de arc longitudinal.

Per donar-nos una idea de l´extensió nor-sud,pensem que els 45º nord corresponen a la ciutat de Venècia i que els 24º nord estan més al sud encara que les illes Canàries.Aquestes diferencies latitudinals,fan que al Japò hi hagin diversos contrastos climàtics i de vegetació.

L´illa de Honshu,es la més llarga de les illes i columna vertebral del Japò,ocupant dos terceres parts del territori amb 231.000 quilòmetres quadrats.

El Japò està dividit en 47 unitats administratives o prefectures,de les quals les més importants son: Tokyo, Hokkaido, Osaka, i Kyoto.

Tres quartes parts del territori japonès es muntanyenc...a la zona central a l´illa de Honshu hi tenim la muntanya més alta del japò, amb 3776 m,el Fujiyama,considerada com a muntanya sagrada del país.

El territori japonès es un espai amb molta activitat sísmica, a la zona es produeixen cada any al voltant de mil terratrèmols de diversa intensitat.

La orografia jaonesa condiciona la estructura fluvial del país,plagada de rius de curt recorregut que descendeixen a gran velocitat per massisos montanyosos.

El 85% del territori japonès està ocupat per àrees muntanyoses, mentre que el 15% restant correspon a les terres baixes on es concentra la presència demogràfica,econòmica i urbana més elevada.

Al Japò la formació vegetal més estesa és el bosc,de distints exemplars botànics,que recobreixen dues terceres parts del l´espai japonès.

El japò presenta una de les taxes de natalitat més baixes del món,que es caracteritza per ser un dels països amb el índex d´esperança de vida més elevats del món,on l´envelliment de la població està més avançat.

Aquesta zona es caracteritza,per tenir una de les densitats de població més elevades del món,on la distribució de la població s´aglomera en zones urbanes com ara Tokyo-Yokohama.