Geografia Pensament i religió
 Inici
Història
Associació Esportiva
President
GOKIO
Quadre de cinturons
Galeria d´imatges
Glossari Japonès
Filosofía  Oriental
Calendari de Tecnificació
Entitats colaboradores
notícies
Contactara la filosofia, pensament i religió oriental de L´Asia:

Intentarem englobar L´India, L´imperi xinès, el Japó i les dues Corees...

La temàtica que abarca aquesta pàgina web es molt extensa, perquè inclou una extensió geogràfica enorme,ademés de recórrer tres mil.lenis llargs d´història.

La Xina com a imperi civilitzador ha exportat la seva influencia als països veins...l´adopció del sistema Xinès d´escriptura per part de Corea i Japó al Segle V,va ser molt important, perquè la forma de pensar dels xinesos va viatjar al Japó amb la escriptura, com a vehicle de pensament.

Per exemple el terme cosmològic xinès qi significa "alè" o "buf" i també designa els fluids interiors del cos humà,és un element energètic que te mobilitat, que circula i dona vida a les coses...

Els termes yin i yang, designen originalment l´ombra i el sol,a partir d´aquí s´han difós com dos qi o com dos elements energètics presents en totes les coses...Yin seria el principi femení,fosc i passiu,que correspon a la terra,Yang és el principi masculí actiu i lluminós que correspon al Cel.

Una dita del Confuncianisme es que "...Tots els viatges comencen amb un primer pas..."

El terme xinès yong es pot traduïr com a immutabilitat, el sentit bàsic del terme, es refereix a la virtud de trobar sempre la justa mesura de totes les coses, sense excedir-se per un costat ni quedar curt per l´altre,o sigui trobar la justa mesura...això es un pensament molt pràctic per aplicar a la nostra vida cotidiana.

L´era Tokugawa (1600-1867) va representar el període confuncià de la historia Japonesa.

El Dao es un terme xinès que significa camí.O també la forma d´actuar intrínseca de cada ésser humà,el taoïsme anomena dao al principi inefable de totes les coses.Aquest terme es tradueix al japonès com Do que també significa camí i es un ideograma que forma part de les arts marcials japoneses com per exemple: Judo,Kendo,Aikido,Kyudo,Jodo,Karate-Do,etc.